top of page

Excellence Hub България

За Региона

Югоизточна България (BG34)

Югоизточният е един от шестте NUTS 2 района в България. Обхваща югоизточните части на страната и заема площ от 19 800 кв. км (17,8% от територията на страната). Населението е 959 176 души (14,7% от българското население). Географското положение може да се определи като благоприятно, което е предпоставка за икономическо развитие, външноикономически връзки и чуждестранни инвестиции. През нейната територия преминават два общоевропейски транспортни коридора, свързващи Балтийско, Адриатическо и Черно море. Те се пресичат при Стара Загора, което говори за добра транспортна достъпност в тази част на региона. Транспортната инфраструктура е представена от автомагистрала Тракия, основните железопътни линии, пристанище Бургас и летище Сарафово.
Регионът съдържанай-голямата ТЕЦ на Балканите (държавна Марица-изток 2,
1 620 MW) и частните ТЕЦ CONTOURGLOBAL Марица Изток Изток 3 (908 MW), ТЕЦ AES Гълъбово (670 MW) и ТЕЦ БРИКЕЛ (200 MW) и 120 MW ТЕЦ Марица 3 в Димитровград.

Област Стара Загора е една от трите области в страната, които имат Териториален план за справедлив преход, част от Фонда за справедлив преход на ЕС.

rsz_verticalfarming-1200x900.jpg
agrivoltaics-feature-2_dezeen_2364_col_5.jpg
bottom of page