top of page

Excellence Hub България

За Региона

Югоизточна България (BG34)

Югоизточният е един от шестте NUTS 2 района в България. Обхваща югоизточните части на страната и заема площ от 19 800 кв. км (17,8% от територията на страната). Населението е 959 176 души (14,7% от българското население). Географското положение може да се определи като благоприятно, което е предпоставка за икономическо развитие, външноикономически връзки и чуждестранни инвестиции. През нейната територия преминават два общоевропейски транспортни коридора, свързващи Балтийско, Адриатическо и Черно море. Те се пресичат при Стара Загора, което говори за добра транспортна достъпност в тази част на региона. Транспортната инфраструктура е представена от автомагистрала Тракия, основните железопътни линии, пристанище Бургас и летище Сарафово.
Регионът съдържанай-голямата ТЕЦ на Балканите (държавна Марица-изток 2,
1 620 MW) и частните ТЕЦ CONTOURGLOBAL Марица Изток Изток 3 (908 MW), ТЕЦ AES Гълъбово (670 MW) и ТЕЦ БРИКЕЛ (200 MW) и 120 MW ТЕЦ Марица 3 в Димитровград.

Област Стара Загора е една от трите области в страната, които имат Териториален план за справедлив преход, част от Фонда за справедлив преход на ЕС.

500px-SouthEastRegion.png
COALITION---Brand-identity-guidelines.png

УСЛУГИ НА ХЪБ 

Excellence Hub в България предоставя следните ключови услуги за екосистемата за устойчива енергия:

Мрежа на партньори и заинтересовани страни от всички сектори

Онлайн център за споделяне на знания, ресурси и най-добри практики

Кампании и застъпнически инициативи за насърчаване на устойчивото развитие

Програми за обучение и изграждане на капацитет за организации и физически лица

ХЪБ  Партньори

csm_image_1533208138_040db7c80b.jpg
logo_su_eng_horizontal.png
logo-iict-en-blue-500.png
лого.png
изтегляне (2).png

ХЪБ  Партньори

ФОКУС СЛУЧАИ В РЕГИОНА

Тук можете да намерите най-обещаващите случаи на иновации, подкрепени от Excellence Hub, които или търсят подкрепа за инвестиции, политики или навлизане на пазара както в региона, така и в други страни.

Новини

Няма събития в момента.
bottom of page