top of page

Excellence Hub България

За Региона

Югоизточна България (BG34)

Югоизточният е един от шестте NUTS 2 района в България. Обхваща югоизточните части на страната и заема площ от 19 800 кв. км (17,8% от територията на страната). Населението е 959 176 души (14,7% от българското население). Географското положение може да се определи като благоприятно, което е предпоставка за икономическо развитие, външноикономически връзки и чуждестранни инвестиции. През нейната територия преминават два общоевропейски транспортни коридора, свързващи Балтийско, Адриатическо и Черно море. Те се пресичат при Стара Загора, което говори за добра транспортна достъпност в тази част на региона. Транспортната инфраструктура е представена от автомагистрала Тракия, основните железопътни линии, пристанище Бургас и летище Сарафово.
Регионът съдържанай-голямата ТЕЦ на Балканите (държавна Марица-изток 2,
1 620 MW) и частните ТЕЦ CONTOURGLOBAL Марица Изток Изток 3 (908 MW), ТЕЦ AES Гълъбово (670 MW) и ТЕЦ БРИКЕЛ (200 MW) и 120 MW ТЕЦ Марица 3 в Димитровград.

Област Стара Загора е една от трите области в страната, които имат Териториален план за справедлив преход, част от Фонда за справедлив преход на ЕС.

COALITION---Brand-identity-guidelines.png

УСЛУГИ НА ХЪБ 

Мрежа на партньори и заинтересовани страни от всички сектори

Онлайн център за споделяне на знания, ресурси и най-добри практики

Кампании и застъпнически инициативи за насърчаване на устойчивото развитие

Comparative Analysis Report of Regional Contexts (Western Macedonia - GR, Centru - RO, Southeastern - BG)

The report provides a detailed analysis of the geographical scope and spatial structure of the three regions. It highlights the presence of coal mines and thermal power plants as key energy sources and explores the functional urban areas (FUA) and regions involved in the project.

Работа с най-добрите  Партньори

CERTH-LOGO-en-transparent.png
KiNNO_logo.png
Без-имени-1.png
280_serveimage-4.png
logo_en_CMYK_new.png
изтегляне.png
309073385_402682862056303_5041063637308262814_n.jpg
2vXezvYZ6CieZiX8r1Xd0hGq1ABnsH0BagJGHAE5.jpeg
logo_su_eng_horizontal.png
ΔΕΗ_logo.jpg
logo-dark.png
csm_image_1533208138_040db7c80b.jpg
wip-logo.webp
изтегляне (2).png
лого.png
logo-iict-en-blue-500.png
bottom of page