top of page

Excellence Hub România

Despre regiune

Regiunea Centru România (RO12)

Centru este situat în centrul României, în curbura mare a Munților Carpați, pe cursurile superioare și medii ale Mureșului și Oltului. Regiunea Centru este alcătuită din șase județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.

Numărul populației rezidente în Regiunea Centru la 1 iulie 2021 era de 2.297.491 persoane, densitatea populației fiind de 67,4 locuitori/km2. În ultimele trei decenii, populația regiunii a scăzut cu 19,7%, înregistrând una dintre cele mai severe rate de declin.

Structura economică a Regiunii Centru a suferit modificări substanțiale în ultimii 10-15 ani. Ponderile unor sectoare economice precum agricultura, industria extractivă au scăzut foarte mult, crescând în schimb ponderea altor ramuri industriale și a celor din sectorul terțiar, în special. În prezent, serviciile furnizează 58,6% din valoarea adăugată brută regională, iar industria 31,1%. Pilonii industriei din Regiunea Centru sunt industria auto, industria prelucrării metalelor, industria alimentară, prelucrarea lemnului și industria ușoară.

Regiunea găzduiește Azomureș, cel mai mare producător român de îngrășăminte și cea mai mare unitate de producție cu pretenții energetice din regiune situată în Tîrgu Mureș. Pentru a prezenta dimensiunea producției, cantitatea de îngrășăminte produsă poate acoperi întreaga cerere a României, lăsând o cantitate semnificativă pentru export.

Regiunea_Centru 1.jpg
COALITION---Brand-identity-guidelines.png

SERVICII HUB 

Excellence Hub din România oferă următoarele servicii cheie pentru ecosistemul energetic durabil:

O rețea de parteneri și părți interesate din toate sectoarele

Un hub online pentru schimbul de cunoștințe, resurse și bune practici

Campanii și inițiative de advocacy pentru a promova dezvoltarea durabilă

Programe de formare și consolidare a capacităților pentru organizații și persoane fizice

Partenerii HUB

logo_en_CMYK_new.png
download.png
2vXezvYZ6CieZiX8r1Xd0hGq1ABnsH0BagJGHAE5.jpeg
logo-dark.png
Без-имени-1.png

FOCUS CAZURI ÎN REGIUNE

Aici puteți găsi cele mai promițătoare cazuri de inovare susținute de Excellence Hub, care caută sprijin pentru investiții, politici sau asumarea pieței atât în regiune, cât și în alte țări.

EXCELENTA HUB ROMANIA

Pagina operațională

Consultați ultimele noastre activități, evenimente și detalii despre serviciile oferite pe pagina de destinație operațională Excellence Hub România (doar în limba română).
bottom of page